DVLK ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers in de Bouw & Vastgoedsector met vraagstukken op het gebied van utiliteit, woningbouw en infrastructuur. Van (semi)overheidsinstellingen tot ontwikkelaars en van aannemers tot installateurs. DVLK helpt u graag bij het vormgeven en in de markt zetten van een uitvraag, het opstellen van een concrete aanbieding of het begeleiden van een ontwerp-, realisatie- of beheer- & onderhoudstraject.

Tender-
management

In aanbestedingsprocessen ondersteunt DVLK opdrachtgevers in hun zoektocht naar de juiste partner voor een vraagstuk en opdrachtnemers bij het vaststellen van de Strategy 2 Win. Ook voor het schrijven van kwalitatieve aanbiedingsdossiers, waaronder Plan van Aanpak, Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) en Best Value Procurement (BVP) kunnen opdrachtnemers bij DVLK terecht. Samen komen we tot de winnende aanbieding.

Project- en proces-
management

Alles begint bij het bepalen van het doel en het proces ernaartoe. Samen met u gaat DVLK graag de uitdaging aan om de kaders van een project vast te stellen en het maximale projectresultaat te behalen binnen de gestelde kaders tijd, geld en kwaliteit.

Contract-
management

Het opstellen en managen van een contract vormt de basis van een goed resultaat. DVLK ondersteunt u graag bij het vastleggen en naleven van verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures en afspraken.

Ervaring

De afgelopen 10 jaar heb ik aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde mogen werken aan diverse ambitieuze, innovatieve en complexe projecten in de Bouw & Vastgoedsector. Van initiatief tot en met contract en realisatie, van UAV-GC tot en met Concurrentiegerichte Dialoog en Best Value Procurement. Door mijn jarenlange ervaring ben ik in staat om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Projecten
Eindhoven, Slim Verduurzamen Gemeentegebouwen
(2014-2016)

Innovatieve uitvraag van de Gemeente Eindhoven op basis van een combinatie van Best Value Procurement en Concurrentiegerichte Dialoog. Dit met als doel het verduurzamen van zeven gemeentelijke gebouwen gedurende een periode van 15 jaar (omvang circa €72M), waaronder het Stadhuis en de Stadhuistoren.

Vanuit Ballast Nedam was ik in de periode 2014 -2016 als tender- en projectmanager verantwoordelijk voor het bedenken en implementeren van de strategie binnen het consortium !mpuls*, van de initiatieffase tot en met de contractvorming.

* !mpuls is een samenwerking tussen Kuijpers, Ballast Nedam, Brink Groep, Rudy Uytenhaak architectenbureau / DOOR architecten en DWA

Schiphol, MC2019
(2018-2019)

Schiphol heeft in 2017 de Europese Aanbesteding Main Contractors 2019 (MC2019) conform het Best Value Procurement-principe in de markt gezet. Het doel is het selecteren van een strategische partner voor het uitvoeren van beheer, onderhoud, maintain én projectmatige werkzaamheden voor een periode van negen jaar (omvang circa € 330M).

Vanuit Alba Concepts was ik in de tenderfase verantwoordelijk voor het opstellen van de kwalitatieve dossiers (prestatie-, kansen- en risicodossier) voor Terminal 3 en Schiphol Plaza. Na de succesvolle tenderfase heb ik vanuit het kernteam een belangrijke rol gespeeld in de concretiserings-, transitie- en opstartfase bij het tot stand komen van verschillende dossiers op het gebied van onder andere de Kritische Prestatie Indicatoren, Duurzaamheid en Social Return.

 

 

Un1ek, De Schakel (2018-2019) / RVKO, De Horizon (2018-2019)

Beide stichtingen zijn, in samenwerking met het Innovatieprogramma School vol Energie, koploper in het renoveren van een school conform het Nul op de Meter (NOM) principe. Dit alles op basis van een innovatief prestatiecontract voor het realiseren, beheren en onderhouden (20 jaar) van een energieneutrale school (30 jaar) met een gezond binnenklimaat en levensduurverlening van 40 jaar.

In samenwerking met Alba Concepts vervul ik bij beide projecten de rol van Projectmanager aan de zijde van de opdrachtgever en stuur ik actief op het eindresultaat op basis van de gestelde eisen en het opgestelde prestatiecontract. Hierbij ben ik de spil in het web; van ontwerp tot en met voorbereiding en realisatie.

Over Pim de Valk

Het onmogelijke mogelijk maken, een lijfspreuk die op mijn lijf geschreven is! Samen doelen en ambities waar maken binnen de gestelde kaders met een hoog kwaliteitsniveau en daarmee de verwachtingen van mijn opdrachtgever overtreffen. Daar geniet ik van!

Ik ben taakgericht, analytisch, werk nauwgezet en handel op basis van feiten en gegevens. Kwaliteit en integriteit staan centraal in het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Dit in combinatie met het creëren van
betrokkenheid en wederzijds vertrouwen vormt – in mijn ogen – de basis van succes. Het boeken van een onberispelijk resultaat staat bij mij op de eerste plaats.

Opdrachtgevers
Contact
Of vul onderstaand formulier in!